Takst i Førde, Sunnfjord, Sogn og Fjordane.

 Dersom du skal selge bolig, treng lån eller andre taksttjenester

Verditaksering- Tilstandsrapport- Skade- Skjønn

Om firma

Om firma

Jeg har jobbet som takstmann i Sogn og Fjordane siden 1989 og etablerte i 2001 enkeltmannsforetaket Bygningsingeniør Nils J. Nordang med kontor i Førde.

Jeg har lang erfaring innen verditaksering av eiendom og skadetaksering av bygninger med oppdrag fra privatmarkedet og fra det offentlige som kommuner, fylkeskommune, Statens vegvesen og tingretten.

Siden 1993 har jeg vært medlem i bransjeorganisasjonen Norges takseringsforbund/Norsk takst og er sertifisert innen følgende felt:

  • Bolig verdi
  • Taksering av næringseiendommer
  • Skade
  • Skjønn
  • Naturskadetaksering for Norsk Naturskadepool
  • Naturskadetaksering for Landbruksdirektoratet  
Norsk Takst
Norsk Takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets takstmenn og takstforetak. Medlemmene utfører takstoppdrag over hele landet, og på mange ulike fagfelt som bolig, næringseiendom, skade, landbruk, el, teknologi- og spesialområder.

Norsk Takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets takstmenn og takstforetak. Medlemmene utfører takstoppdrag over hele landet, og på mange ulike fagfelt som bolig, næringseiendom, skade, landbruk, el, teknologi- og spesialområder.

Norges TakseringsForbund
Norges TakseringsForbund

NTF arbeidef for økt anvendelse av kvalifiserte, pålitelige og objektive takstfolk innen taksering.

Norges TakseringsForbund

NTF arbeidef for økt anvendelse av kvalifiserte, pålitelige og objektive takstfolk innen taksering.

Dette er noen av de tjenestene jeg kan tilby

Verditakster for salg, lån, skifte mm.

En verditakst er en beregning av eiendommens verdi slik den fremstår på befaringsdagen. Rapporten inneholder en beskrivelse av takstobjektet, arealet, samt beregning av markedsverdi og låneverdi.

Tomtetakst

Ved taksering av tomter tas det hensyn til beliggenhet og tomteareal kombinert med reguleringsbestemmelser for eiendommen. Bestemmelsene gir informasjon om hva og hvor mye tomten kan bebygges med.

Næringstakst

Ved verditaksering av en næringseiendom er det vanligvis leieinntektene som legges til grunn og verdien baseres blant annet på kontantstrømanalyse, avkastningskrav, teknisk verdi, leiekontrakter og markedsleie.

Det utarbeides en omfattende rapport der de enkelte leiekontrakter nevnes. Takstmannen vurderer områdets generelle leienivå for næringsbygg, og tar i tillegg hensyn til byggets kvaliteter, beliggenhet og eventuelt alternativ bruk.

Skadetakst og skjønn

En skadetakst inneholder detaljert beskrivelse av en skade på bygning eller del av bygning, kombinert med utarbeidelse av reparasjonsbeskrivelse og kostnadsoverslag for utbedring.

Et skadeskjønn brukes ofte ved store skader eller der forsikringstaker i forbindelse med reparasjon vil gjøre større endringer.

I forbindelse med utbedring av forsikringsskader kan det  også være behov for en objektiv part til  å påse at forsikringstaker får et korrekt oppgjør og at reparasjon av skade blir utført på en korrekt og fagmessig måte. 

Forhåndstakst

 En forhåndstakst beskriver verdien på den aktuelle eiendommen på et valgt fremtidig tidspunkt etter en bestemt endring av eiendommen.  Rapporten er i prinsippet en normal verditakst, men den gjelder en ikke oppført bygning eller en ikke oppført del av en bygning.  

Forhåndstakst benyttes ofte i forkant av bygging av bolig, seksjonering mm.

Reklamasjonstakst

Reklamasjon kan være aktuell ved kjøp av brukt bolig, kjøp/oppføring av ny bolig, eller ved utført arbeid på en bolig/bygning. 

En reklamasjonstakst kan brukes til dokumentasjon ved slik type tvist.

Arealoppmåling

Ved kjøp, salg og utleie av bolig og næringslokaler er korrekt areal en vesentlig faktor for riktig verdisetting. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling danner et svært godt grunnlag for de fleste situasjoner innen arealoppmåling

DOKUMENTER

DOKUMENTER

Generelt

Foruten taksering av selve eiendommen skal takstmannen kontrollere hjemmelsdokumenter, eiendommens registerbetegnelse, eiendommens arealer samt andre dokumenter. Ved taksering er det en fordel at takstmannen får tilgang på nødvendige dokumenter. Når dokumentene foreligger ved befaring sparer oppdragsgiver både tid og eventuelle kostnader takstmannen har ved innhenting av nødvendig dokumentasjon.

For eneboliger/tomannsboliger

Skjøte, eventuell festekontrakt, kjøpekontrakt, målebrev eller delingsforretning, situasjonskart, tegninger, oppgave over kommunale avgifter, forsikringspolise, ligningsverdi, tidligere takster mm.

For eiet seksjon

Skjøte, kjøpekontrakt, tegninger, seksjonsbegjæring, fellesutgifter, siste årsberetning med regnskap for sameiet, ligningsverdi, tidl. takst/salgsoppgave, samt hvem som er forretningsfører.

For borettslag- og aksjeleiligheter

Adkomstdokumentene (normalt deponert hos utlåner eller forretningsfører) ev. depoterklæring, kjøpekontrakt, siste årsberetning med regnskap, oppgave over andel fellesgjeld/formue, husleie, tegninger, tidl. takst/salgsoppgave, samt hvem som er forretningsfører.

Næringstakst

Ved taksering av næringseiendommer bør følgende dokumenter fremlegges og kontrolleres:  Oppdatert grunnboksblad, tinglyst skjøte, tinglyst festekontrakt, festeavgift, opplysninger om reguleringsforhold, tegninger og situasjonskart, målebrev/kart eller delingsforretning, forsikringsbevis, oppgave over offentlige avgifter og eiendomsskatt, leieavtaler og gårdsregnskap.  Brukstillatelse og oversikt over eventuelle påbud (bygg, brann, helse, miljø, utslipp, forurensing med mer).  Ved taksering av eierseksjoner bør også komplett oppdelingsbegjæring foreligge. 

Ønsker du å komme i kontakt?

Fyll ut skjemaet under samt hva henvendelsen gjelder så vil jeg kontakte deg i løpet av kort tid.

Dersom det er ønske om pris på takst, oppgi eiendommens adresse og/eller matrikkel.

913 47 490
Firdavegen 6, 6800 FØRDE
Orgnr 983 212 697